نان های اصیل ایرانی

نان های سنتی و اصیل ایرانی

در فرهنگ و تغذیه ایرانی ها نان به عنوان یکی از اصلی ترین منبع انرژی و ویتامین ها در سفره غذایی ما ایرانی ها بوده است.
موارد مهم: در تغذیه ایرانیان نان ها از اهمیت زیادی در مناطق و قوم های مختلف مورد توجه بوده است.
3 نوع نان در فرهنگ ایرانی ها وجود داشت که عبارتند از:
نان هایی که با ادویه طبخ می شدند ، نان هایی که با شیر طبخ می شدند و نان هایی که با روغن حیوانی طبخ می شدند.
نان هایی که با شیر طبخ می شدند خواص دارویی و غذایی داشتند.
نان هایی که با ادویه طبخ می شدند مانند نان شوید که به منظور چربی سوزی مورد استفاده قرار می گرفت، نان سیاه دانه برای فشار خون و نان زیره سیاه برای باد و نفخ معده مورد استفاده قرار می گرفت.
نان هایی که با روغن حیوانی طبخ می شدند که همراه با زرد چوبه بود برای تقویت بدن استفاده می شدند.

  • برنامه : مهمان خانه ( شبکه ی چهار سیما )
  • موضوع برنامه : نان های سنتی و اصیل ایرانی
  • کارشناس برنامه : داود فرزامی – مدرس طب سنتی و گیاهان دارویی

پاسخی را بگذارید

− 1 = 1